Đề part 5 bộ đề số 5 Đề part 5 bộ đề số 5
Đề part 5 bộ đề số 5

Đề Part 5 - 5

Lưu ý, trước khi làm đề thi TOEIC:

  • 100% Đề thi TOEIC thật là tranh đen trắng nên chúng ta chỉ luyện thi TOEIC trên tranh đen trắng.
  • Bài thi TOEIC online là công cụ mới giúp cho các em thay đổi không khí học và môi trường học. Không khuyến khích và tuyệt đối không thể coi như một công cụ thay thế cho đề thi offline tức là thi trực tiếp trong phòng thi. Vì chúng ta chỉ có các kỳ thi TOEIC thật tại phòng thi trên giấy và nghe trực tiếp từ loa ngoài chứ không bao giờ có buổi thi TOEIC thật trên máy tính. Vì vậy chúng ta cần rèn luyện các kỹ năng, tâm lý và độ tập trung trong phòng thi.
  • Lịch thi offline các em tham khảo trong link này: http://dodungclass.com/home/category/test-schedule

Chúc các em học tốt!

some string with the ad code